Udgivet tor d. 12. mar 2020, kl. 00:00

Vodskov Kirke lukker midlertidigt pga. Coronavirus. Alle planlagte arrangementer er derfor aflyst for at mindske risiko for smitte indtil regeringen igen åbner for, at vi må mødes.

Dette gælder også gudstjenester. 

Kirkelige handlinger som dåb, vielser, bisættelser og begravelser gennemføres ud fra forholdene, hvor det ikke er muligt at udskyde. Det bliver ikke i forbindelse med gudstjenester og med begrænsning på deltagerantal, under hensyntagen til de til en hver tid gældende retningslinjer, som regering og biskopperne udstikker i forhold til Covid-19 smitterisiko.

Kirkens personale og menighedsråd er tilgængelige på mail og telefon, både hvis der er spørgsmål, men også for dem, som har brug for en at tale med. Kontakt information kan findes her

Folkekirken har desuden tilknyttet ekstra præster til sjælesorg på nettet, som er et tilbud om en fortrolig samtale med en præst via internettet (www.sjaelesorg.nu)


Pas godt på jer selv og hinanden!


Kategorier Nyt fra kirken