Udgivet af Eva Nordahl, ons d. 25. nov 2020, kl. 14:23

Nyt menighedsråd, som tiltræder ved kirkeårets begyndelse den første søndag i advent, har afholdt deres første møde, hvor de har konstitueret sig.

De valgte menighedsrådsmedlemmer er:
Elsebeth Bundgaard, Karsten Pilgaard, Tage Landgrebe-Nielsen, Ann Christine Johnsen, Hans Jørgen Dalum, Elsebeth Vestmark, Mette Reiche Sørensen, Kristian Urth Larsen og Per Wimmelmann.
Som suppleanter valgtes:  Michael Andersen og Jørgen Hoffmeyer

Det nye menighedsråd har konstitueret sig på følgende måde:
Formand: Hans Jørgen Dalum
Næstformand: Elsebeth Bundgaard
Kirkeværge: Tage Landgrebe-Nielsen
Kasserer: Karsten Pilgaard
Kontaktperson: Hans Jørgen Dalum
Underskriftberettiget: Karsten Pilgaard

Kategorier Nyt fra kirken