Tirsdag d. 2. april 2019, kl. 19:30

Den historiske Jesus og evangeliernes Jesus v/ Professor Troels Engberg-Pedersen

Hvad kan vi ’rent historisk’ sige om Jesus? Både i lyset af kilderne, ikke mindst de 4 evangelier, men også bagom dem? Nogle har sagt: Ingenting! Andre vil hævde, at når dét, vi hører om Jesus i kilderne, ’passer ind’ i hans samtid, så har vi Jesus selv! Det er et grundlæggende spekulativt forsøg, men ikke derfor umuligt. Helt anderledes ligger det med de fire evangeliers Jesus. Her møder vi det problem: at Jesus ikke fremstår på samme måder i de forskellige evangelier. Foredraget vil udfolde disse problemer og forsøge at give nogle brugbare svar. Hvori består lighederne mellem evangeliernes Jesus og den historiske Jesus selv? Og hvori består forskellene?

Troels Engberg-Pedersen er pensioneret professor i Ny Testamente.

 

Pris
Gratis