Torsdag d. 9. april 2020, kl. 17:00

Vi mindes Jesu sidste måltid med disciplene på to måder: Først ved gudstjeneste med nadver i kirken, og bagefter ved at vi sammen spiser i Sognegården. 

Tilmelding til Elsebeth Bundgaard (plovhusene@stofanet.dk) senest 2/4. 

Pris for måltidet: 100kr.

Medvirkende præster: Bodil Bolding og Oscar Lied