Tirsdag d. 18. august 2020, kl. 19:30

Alle er velkomne til menighedsmødet, hvor du får indblik i, hvad

der rører sig omkring vores kirke og sogn. Der bliver lejlighed til

at tale sammen og med menighedsrådet om den fortsatte udvikling

af vores kirkeliv. Orientering vedr. procedure omkring efterårets

menighedsrådsvalg vil blive givet og der vil være mulighed for at

stille spørgsmål.

Dato for opstillingsmøde til menighedsråd er tirsdag d. 15.

september. Kontakt menighedsrådsformand Hans Jørgen Dalum ved interesse på formand@vodskovkirke.dk eller tlf. 20 30 24 44