Både byens kommunale og private dagplejere inviteres ca. en gang om måneden til musikalsk legestue.

Først synger og leger vi sammen og bagefter er der fri leg for børnene.

Kommunale dagplejere mødes i Sognegården og private i kirken.

Tilmelding er ikke nødvendig - alle er velkomne med deres dagplejebørn til en hyggelig formiddag.