Menighedsrådet har haft brug af Sognegården i privat regi på dagsordenen og dermed til debat. Der er mange hensyn, der skal overvejes og tages højde for, samtidig med, at kirken gerne vil imødekomme forespørgsler om udlån til private, som naturligt er kommet fra sognets beboere efter den flotte renovering af lokalerne.
Menighedsrådet har nu truffet beslutning herom, og som en prøveordning frem til sommeren 2020 vil følgende være gældende:
Sognegården kan som hidtil udlejes til private arrangementer efter en kirkelig handling i Vodskov Kirke, såfremt det ikke kolliderer med Sognegårdens daglige drift og kirkens egne arrangementer. 
Det betyder, at vi stadig tilbyder mindesammenkomster efter begravelser eller bisættelser, og sammenkomst efter bryllup samt sølv/guldbryllupsandagter i Vodskov Kirke.
Det nye er, at vi også åbner op for dåbssammenkomster efter forudgående dåb i Vodskov Kirke.

Bryllup, sølv/guldbryllupsandagt
Efter en kirkelig handling i Vodskov Kirke kan Sognegården lejes til sammenkomster, hvor lejer selv medbringer mindre traktement og eget køkkenpersonale, der også opstiller og dækker borde. En af kirkens ansatte er til stede, og er behjælpelig med besvarelse af spørgsmål og sørger for at hjælpe køkkenpersonalet med oprydning.
Prisen er kr. 400,00 pr. time, dog max. 3 timer efter den kirkelige handling, og kr. 600,00 for lokaleleje med op til 99 deltagere og kr. 900,00 for lokaleleje med over 100 deltagere. Hvis den aftalte tid på max 3 timers sammenkomst efter den kirkelige handling overskrides, koster det kr. 600,00 pr. påbegyndt ekstra time.

 

Dåb
Efter dåb i Vodskov Kirke kan Sognegården lejes på samme vilkår som ovenfor. Der vil altid være kirkekaffe for de øvrige gudstjenestedeltagere i Sognegårdens café samtidig. 

Mindesammenkomster
Sognegården kan lejes til kaffebord, hvor brugeren selv medbringer brød og hvor en af kirkens ansatte sørger for borddækning, laver kaffe og rydder op efter sammenkomsten.

Prisen er kr. 40,00 pr. kuvert og kr. 600,00 for lokaleleje med op til 99 deltagere, og kr. 900,00 for lokaleleje med over 100 deltagere.

Sognegården udlejes ikke til private til arrangementer, der ikke ligger i umiddelbar forlængelse af en kirkelig handling i Vodskov Kirke.

Praktisk info
Ved leje af Sognegården gælder altid, at regler for brug af Sognegården skal overholdes. Bl.a. skal man være opmærksom på, at Sognegårdens køkken kun er beregnet til anretning af mad, at Sognegården er røgfri og at servering af vin, øl el.lign. kun er tilladt i begrænset omfang. 

Leje af lokalerne bookes i god tid hos kordegn Rikke Mølgaard på rim@km.dk eller 40 44 03 00. 

Efter prøveperioden frem til sommeren 2020 vil menighedsrådet på baggrund af indsamlet erfaring vurdere, om Sognegården fortsat også skal udlejes til dåbssammenkomster.