Vodskov Kirkes Pigekor er et rytmisk kor på højt niveau, bestående af ca. 24 piger fra 7. klasse og opefter. 

Koret synger 3-stemmigt (SSA)

Pigekoret medvirker ved gudstjenester, koncerter samt ved særlige lejligheder i kirken og sognegården. Ofte sammen med professionelt orkester.

Hvert andet år (ca.) tager vi på korrejse. De seneste år har vi været på Anholt, Sjælland, Norge, Færøerne og i Berlin

Vi øver hver onsdag fra kl. 18.30-21.00

At være medlem af Pigekoret er et lønnet fritidsarbejde. Auditions afholdes hvert år i september, eller løbende efter behov.

For yderligere information kan korleder Martin Kjeldgaard kontaktes på
e-mail: organist@vodskovkirke.dk og telefonnummer 26 70 79 11.