Fødsel

Jordmoderen anmelder fødslen (hvis fødslen er sket uden jordmor, skal forældrene selv anmelde fødslen på www.borger.dk inden 14 dage)

Fælles forældremyndighed

Hvis forældrene ikke er gift, kan der udfyldes en Omsorgs- og Ansvarserklæring på www.borger.dk. Sker det inden 14 dage skal den sendes til bopælssognet. Efter 14 dage skal den sendes til Statsforvaltningen.

Nyttige links:
www.borger.dk  En hjemmeside til brug for registrering af omsorgs- og ansvarserklæringer (inden 14 dage efter barnets fødsel), bestilling af attester m.v.

www.statsforvaltningen.dk  En hjemmeside bl.a. til brug ved registrering af omsorgs- og ansvarserklæringer (14 dage efter barnets fødsel og senere), faderskab m.v.