Barnet kan navngives uden dåb ved selvbetjening på www.borger.dk under "Ansøg om navngivning". Barnet skal navngives inden det fylder seks månder. Er der fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive ansøgningen med NemID.
Regler for navngivning kan læses på www.familiestyrelsen.dk