Dato for bryllup aftales med en af præsterne.

Ansøgning om vielse- ægteskabserklæring findes på www.borger.dk
Hjemkommunens vielseskontor sender en prøveattest, der afleveres til kordegnen.

Navn ved ægteskab
Ved vielse beholder man sit eget navn, såfremt andet ikke nævnes. 
Ønsker man samme efternavn og eventuelt samme mellemnavn på bryllupsdagen, kan man søge om navneændring. Der ansøges via www.borger.dk Ansøgningen skal indsendes senest 14 hverdage før vielsen.

Læs mere om bryllup på folkekirkens hjemmeside her