I Vodskov Kirke har vi mange tilbud til børn og deres voksne - Bl.a. Kirke i børnehøjde og familiegudstjenester. 

Kirke i børnehøjde

Kirke i børnehøjde er et tilbud for børn, børnefamilier og alle andre der har lyst til at deltage.
Vi starter i kirken kl. 17.00 på en hverdagsaften med gudstjeneste i børnehøjde. Denne varer ca. 30 minutter.

Der kan ske lidt af hvert til disse gudstjenester - Vi synger, hører fortælling, danser, leger og bliver inddraget, så det ikke kun handler om at lytte.
Efter gudstjenesten er alle velkomne til at gå med i Sognegården, hvor vi starter med at synge bordvers sammen og herefter er der pasta og kødsovs eller tortillas.

Børnegudstjenester med titlen "Kirke i børnehøjde" er for alle, dog er indholdet målrettet børn. 

Det er gratis for både store og små at være med - også til spisning.

 

Familiegudstjeneste

Familiegudstjenester er højmesser, hvor indholdet er mere børnevenligt end på andre søndage. Vi afholder bl.a. altid en familiegudstjeneste til jul, fastelavn og den årlige BUSK gudstjeneste, som afvikles i samarbejde med byens FDF'ere og Grønne Pigespejdere (BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke)

 

Børnekirke

Husk, at vi til alle almindelige søndags højmesser åbner for børnekirken i tårnet under prædiken, hvor en frivillig fra sognet inviterer børnene med op til leg og måske en god bibelhistorie.