Her kan du følge med i menighedsrådets arbejde. Længere nede på siden, kan du se, hvem der er medlem af rådet.

Menighedrådets e-mail adresse er:

menighedsraad@vodskovkirke.dk eller 9136@sogn.dk

Ønsker du at sende menighedsrådet post via en sikker forbindelse, kan det gøres ved at klikke nedenfor.

 

Til venstre på denne side finder du dagsordner og beslutningsprotokoller fra menighedsrådets møder. Alle er velkomne til at overvære menighedsrådets møder. Det er ligeledes muligt, at indbringe punkter til den dagsorden, som behandles af menighedsrådet på et kommende møde.

 

Menighedsrådets medlemmer:

Formand og kontaktperson
Hans Jørgen Dalum
20 30 24 44
formand@vodskovkirke.dk

Kontaktperson@vodskovkirke.dk

Næstformand
Elsebeth Bundgaard
21 63 32 42
plovhusene@stofanet.dk

Kasserer
Karsten Pilgaard
26 29 41 06
kasserer@vodskovkirke.dk

Kirkeværge
​Jørgen Hoffmeyer
21 45 13 40
kirkevaerge@vodskovkirke.dk

Vibeke Bisgaard
29 62 72 65,
schonne1@live.dk

Nils Bell
25 20 09 59
nils.bell.dk@gmail.com

Edith Fulgsang Vangsgaard
40 37 88 98
dittefv@gmail.com 

Ole Bjerregaard
26 21 68 52
brittaogole@stofanet.dk  

Per Wimmelmann
20 94 22 09
pwi@stofanet.dk

Præst
Oscar Andreas Lied
61 15 80 03 
oal@km.dk

Præst
Bodil Bolding Kristensen
98 29 30 56
bbk@km.dk

Suppleanter
Mona Nielsen

Medarbejderrepræsentant
Eva Nordahl 
29 38 55 35
smh.vodskov@gmail.com

Sekretær
Rikke Mølgaard
40 44 03 00
rim@km.dk

.